Utbildning

Utbildning till Lekarbetspedagog – läsåret 21/22

Lekarbete – En specialpedagogisk insats

Utbildningen är ettårig, ges på distans och startar med två gemensamma teoridagar.
Därefter följer litteraturstudier och praktiskt arbete vid tio tillfällen med individuell
handledning av erfaren handledare. Utbildningen avslutas under två gemensamma dagar
med teoretisk och praktisk redovisning. I de fall din arbetsgivare har beställt utbildningen
håller vi till på din hemmaplan, i annat fall på Hotell Park Inn by Radisson i Solna.

Utbildare

Margaretha Larsson

Lisbeth Ottosson

Kontakt: info@lekarbete.nu


Utbildningsplan

Lekarbete är en specialpedagogisk insats som har funnits sedan 1977. Lekarbete var då en
del i speciallärarutbildningen vid Umeå universitet. Lekarbete utarbetades av
högskolelektorerna Kerstin Gildebrand och Gunhild Westman. Utbildning i
lekarbetspedagogik har funnits som valbar kurs vid Umeå universitet, Uppsala universitet,
Lärarhögskolan i Stockholm och på Malmö universitet. Utbildningen har också under åren
köpts in av kommuner som uppdragsutbildning. Föreningen för lekarbetspedagogik
(lekarbete.nu) startade år 1987 och sedan 2011 genomförs utbildningen i föreningens regi.

Margaretha Larsson är utbildad förskollärare, specialpedagog och handledare med många
års erfarenhet som handledare till personal i förskola, skola och andra verksamheter.
Margaretha har arbetat med lekarbete sedan början av 1990-talet och har funnits med som
utbildare sedan föreningen startade utbildningen år 2011. Margaretha är vice ordförande i
styrelsen för föreningen lekarbetspedagogik.

Lisbeth Ottosson är utbildad förskollärare och specialpedagog med mångårig och bred
erfarenhet av arbete inom förskolan. Lisbeth har magisterexamen i specialpedagogik. Hon är
verksam som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola och inom förskolan med
kompetensutveckling och handledning till förskollärare. Lisbeth är ledamot i styrelsen för
föreningen lekarbetspedagogik.