Tidigare kongresser

Kongress år 2020

På grund av Corona blev årets kongress inställd.
Ylva Ellneby. Förskollärare, specialpedagog och talpedagog var vår anlitade föreläsare och skulle föreläst om ”Den livsviktiga leken”. Ylva är författare till boken med samma namn.


Kongress år 2019

Barbro Bruce. Leg. logoped, docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, verksam vid Högskolan i Kristianstad.
LEKA, SPRÅKA, LÄRA – lekarbete ur logopediskt och specialpedagogiskt perspektiv.


Kongress år 2018

Eva Kane. Lektor vid Stockholms universitet, undervisar på Grundskollärarprogrammet mot arbete i fritidshem.
Att arbeta med lek, möjligheter och dilemman.


Kongress år 2017

Ylva Andersson. Dramapedagog, förskollärare, specialpedagog.
Barns lek är vuxnas ansvar.
&
Margareta Berggren. Leg. psykolog, gestaltterapeut.
Att växa som vuxen handlar oftast om att spegla sig i sina erfarenheter, och i det öka sin medvetenhet om hur de påverkat vårt sätt att se på oss själva, och förhålla oss till andra.
&
Ulrica Myhr. Leg. sjukgymnast, fysioterapeut.
DCD – Vad är det? Konsekvenser för deltagande i lek och psykisk hälsa. DCD betyder Developmental Coordination Disorder.


Kongress år 2016

Anne Lillvist. Lektor.
Barns lek ur ett specialpedagogiskt perspektiv.
&
Margareta Berggren. Leg. psykolog, gestaltterapeut.
Det inre barnet hos oss pedagoger.


Kongress år 2015

Anna Sylvén Björnör. Leg. psykolog. leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi vid S-holms universitet.
Mentaliseringens betydelse för små barns lek och utveckling.


Kongress år 2014

Ylva Andersson. Dramapedagog, förskollärare, specialpedagog.
Barn som inte leker.


Kongress år 2013

Malin Broberg. Universitetslektor, leg. psykoterapeut.
Trygghetens betydelse för lek och lärande – likheter och skillnader mellan små och stora barns behov och signaler.


Kongress år 2012

Elisabeth Cleve. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut.
Hur länge ska hon vara död?
&
Kay Karlsson. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut.
Samspelet och anknytningens viktiga betydelse.


Kongress år 2011

Åke Pålshammar. Universitetslektor.
Hjärnans utveckling hos barn och ungdomar.
&
Diana Lorenz. Kurator.
Förhållningssätt till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


Kongress år 2010

Tomas Ljungberg. Forskare, läkare, adjungerad professor.
ADHD – Betydelsen av lek och samspel.
&
Lars–Erik Berg. Professor.
Lekens betydelse för barns identitet.


Kongress år 2009

Barbro Bruce. Leg. logoped, universitetslektor.
Språka och leka – för gemenskap och utveckling.


Kongress år 2008

Margareta Öhman. Leg.psykolog.
Får alla vara med? Om konsekvenserna av utanförskap och deltagande i barns lek och samvaro.


Kongress år 2007

Helena Lenning. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut.
Leken – de tysta barnens språk.


Kongress år 2006

Lars Björklund. Sjukhuspräst.
Barns möte med livets mörka sidor.


År 2005
Ulla Blom. Leg. psykoterapeut, bildterapeut.
Barns bildskapande.


År 2004
Elisabeth Cleve. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut.
En stor och en liten är borta. Leken läker för en tvåårig pojke i kristerapi.


År 2003
Eva Björn Norèn. Psykolog.
På spaning efter lekforskning i Norden.


År 2002
Lars – Erik Berg. Docent, socialpsykolog, lekforskar.
Lekens funktion för empati, identitet och kreativitet.


År 2001
Lars Lööf. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut.
Lek, våld – Om barn i förskola/skola med våldsamma upplevelser bakom sig.


År 2000
Leif Havnesköld. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, författare.
Daniel Sterns teorier tillämpade på barns lekande.


År 1999
Lilian Levin. Barnpsykolog.
Invandrare -/ flyktingbarn – en kollektiv utmaning för lekande/läkande arbete.


År 1998
Irma Elvin. Leg. psykolog, spec. lärare.
Låt mig leka utifrån mig själv.


År 1997
Björn Wrangsjö. Med.dr. psykoanalytiker, barnpsykiater.
Lek som grundläggande livsform – om lekens betydelse i individuellt skapande och mänskligt umgänge.


År 1996
Per Gunnar Evander. Författare.
Att visa respekt för barn.


År 1995
Margareta Berg Brodèn. Leg.psykolog, leg. psykoterapeut.
Det tidiga samspelet – en förutsättning för utveckling.


År 1994
Lars Björklund. Sjukhuspräst.
Barns möte med livets mörka sidor.


År 1993
Birgitta Qvarsell. Professor i pedagogik.
Barns livsvillkor.


1992
Birgitta Knutsdotter Olofsson. Lekforskare.
Lekens utveckling.


År 1991
Ivonne Lindqvist. Förskollärare, hedersdoktor i medicin vid Umeå universitet.
Leken läker.


År 1990 
Dahlström – Lannes Monica. Kriminalinspektör.
Sexuella övergrepp på barn.