Styrelsen

Karin Gustavsson – Ordförande

Karin är utbildad förskole- och grundskollärare. Har mångårig och bred erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna som relationsutmanar inom utredning och behandling, resursskola och skola samt med elevhälsoarbete i skolan. Karin utbildade sig till lekarbetspedagog på Malmö Högskola läsåret 08/09 och har suttit i styrelsen sedan 2015.

Margaretha Larsson – Vice ordförande

Margaretha är utbildad förskollärare, specialpedagog, handledare och lekarbetspedagog. Har arbetat som handledare till personal i förskola och skola. Utbildad lekarbetspedagog sedan 1990. Margaretha är tillsammans med Lisbeth Ottosson utbildningsansvarig i föreningens utbildning av nya lekarbetspedagoger.

Annika Kjeller – Sekreterare

Annika är utbildad förskollärare, pedagogista samt seminarie- och workshopledare. Har mångårig och bred erfarenhet inom förskola och skola, samt elevhälsa som pedagogisk handledare och förskolechef. De senaste fem åren har Annika arbetat som verksamhetschef i en ideell organisation för barn och unga i sorg, där lekarbete varit en del i stödet

Lars Gosch – Kassör

Lars arbetar på Central Barn och Elevhälsa i Västerviks kommun. Utbildad mellanstadielärare, specialpedagog och pedagogisk grupphandledare. Arbetar med lekarbete sedan 2018.

Lisbeth Ottosson – Suppleant

Lisbeth har magisterexamen i specialpedagogik och är i grunden förskollärare och specialpedagog. Hon har mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskolan med kompetensutveckling och handledning till förskollärare samt med kartläggning inför specialpedagogiska insatser. Fram till 2020 var Lisbeth verksam som universitetsadjunkt vid Mälardalens universitet. Lisbeth är även lekarbetspedagog och är tillsammans med Margaretha Larsson utbildningsansvarig i föreningens utbildning av lekarbetspedagoger.

Lenah Margård – Suppleant

Lenah är förskollärare och metodiklärare med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskola/skola/utbildning. Har magisterexamen i pedagogik och är utbildad lekarbetspedagog på Malmö Högskola år 2009. Har drivit ett tvåårigt lekprojekt i Sollentuna på Hellenelundsskolan. Syftet med projektet var att öka måluppfyllelsen i skolan.


Vill du vara med i styrelsen?
Som medlem har du möjlighet att gå med i vår styrelse och påverka fler.
Kontakta oss på info@lekarbete.nu för mer information.