Styrelsen

Karin Gustavsson – Ordförande

Karriär utbildad förskole- och grundskollärare. Har mångårig och bred erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna som relationsutmanar inom utredning och behandling, resursskola och skola samt med elevhälsoarbete i skolan. Karin utbildade sig till lekarbetspedagog på Malmö Högskola läsåret 08/09 och har suttit i styrelsen sedan 2015.

Margaretha Larsson – Vice ordförande

Margaretha är utbildad förskollärare, specialpedagog, handledare och lekarbetspedagog. Har arbetat som handledare till personal i förskola och skola. Utbildad lekarbetspedagog sedan 1990. Margaretha är tillsammans med Lisbeth Ottosson utbildningsansvarig i föreningens utbildning av nya lekarbetspedagoger.

Marie Odinge – Kassör

Marie är utbildad förskollärare och lekarbetspedagog. Arbetar som förskollärare och har i sin tjänst lekarbete som stöd för elever i skolan.

Annika Kjeller – Ledamot

Annika är utbildad förskollärare, pedagogista samt seminarie- och workshopledare. Har mångårig och bred erfarenhet inom förskola och skola, samt elevhälsa som pedagogisk handledare och förskolechef. De senaste fem åren har Annika arbetat som verksamhetschef i en ideell organisation för barn och unga i sorg, där lekarbete varit en del i stödet

Lars Gosch – Ledamot

Lars arbetar på Central Barn och Elevhälsa i Västerviks kommun. Utbildad mellanstadielärare, specialpedagog och pedagogisk grupphandledare. Arbetar med lekarbete sedan 2018.

Lisbeth Ottosson – Suppleant

Lisbeth är utbildad förskollärare och specialpedagog med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskolan, samt har magisterexamen i specialpedagogik. Har till och med 2020 varit verksam som universitetsadjunkt vid Mälardalens Högskola inom förskollärar- och lärarprogrammet. Som specialpedagog i kommunal verksamhet har Lisbeth varit inriktad på kompetensutveckling och handledning till förskollärare samt på kartläggning för insatser. Hon är även utbildad lekarbetspedagog och verksam i Föreningen Lekarbetspedaogik där hon utbildar lekarbetspedagoger.

Lenah Margård – Suppleant

Lenah är förskollärare och metodiklärare med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskola/skola/utbildning. Har magisterexamen i pedagogik och är utbildad lekarbetspedagog på Malmö Högskola år 2009. Har drivit ett tvåårigt lekprojekt i Sollentuna på Hellenelundsskolan. Syftet med projektet var att öka måluppfyllelsen i skolan.


Vill du vara med i styrelsen?
Som medlem har du möjlighet att gå med i vår styrelse och påverka fler.
Kontakta oss på info@lekarbete.nu för mer information.