Forskning

Forskning: Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun 2005, av Tuula Tähkäaho

En rapport av Tuula Tähkäaho, som intervjuat lärare och föräldrar till 20 barn som deltog i projektet “Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun”, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande, finns som publikation på LHS i serien Forskning och Utveckling, (2003).
Utvärderingen har bekostats med pengar från Allmänna Arvsfonden.
Handledare var professor Siv Fischbein, LHS.

Läs mer