Forskning: Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun 2005, av Tuula Tähkäaho

En rapport av Tuula Tähkäaho, som intervjuat lärare och föräldrar till 20 barn som deltog i projektet “Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun”, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande, finns som publikation på LHS i serien Forskning och Utveckling, (2003).
Utvärderingen har bekostats med pengar från Allmänna Arvsfonden.
Handledare var professor Siv Fischbein, LHS.

Artikel: Leken är en process, inte en produkt – ge den plats, av Eva-Lotta Hultén

Eva-Lotta Hultén är journalist, kritiker, författare och debattör. Några av hennes uppdragsgivare är -DN:s kultursida, -Pedagogiskt. Magasin, -Chef och ledarskap (som vänder sig till rektorer, skolledare).

Artikel: Lekarbete i olika verksamheter – Grunden för lekarbetspedagogik, av Gunhild Westman fil lic

Leken har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Det är styrkt i forskning och beprövad erfarenhet av Catherine Garvey, Daniel Stern, Donald Winnicott, Lev Vygotskij med flera.