INBJUDAN )till digital föreläsning! Du som är lekarbetspedagog, medlem i föreningen och dina kollegor, vänner, nära och kära eller den i din omgivning som kan vara intresserad av temat önskas varmt välkomna att delta i en digital föreläsning tisdagen den 10 maj kl 19:00 -19:45. Lenah Margård berättar utifrån delar av innehållet i sin bok ”LEK & SKAPA & LÄS av hjärtans lust ” (utgiven 2021) Anmälan behövs och sker fortlöpande men allra senast 6 maj till info@lekarbete.nu Berätta gärna i anmälan om du arbetar professionellt med barn/lek /lekarbete eller om du är vän eller anhörig. Först till kvarn är urvalsprincipen! Länk via Zoom kommer dagen innan föreläsningen att mailas ut till anmälda. Tio minuter före och efter kommer styrelsen finnas tillgänglig för att svara på eventuella frågor om lekarbete och utbildning till lekarbetspedagog. Kvällen är en påminnelse om hur livsvikigtdet är att barnen får just LEKA, SKAPA och LÄSA och vikten av att sprida budskapet vitt, brett, långt och länge! Visionen med boken är att öka empatinivån och göra världen lite bättre i en framtid, öppna våra sinnen för omtanke och fredlig samvaro. Elva kända medförfattare berikar boken med sina olika perspektiv. Lek & Skapa & Läs av hjärtans lust finns tillgänglig på nätbokhandeln och är beställningsbar på välrenommerade bokhandlare, konstmuseer och den har även hittat till våra grannländer. Universitet och olika fortbildningar undersöker om den kan användas i kommande kurser. Väl mött i lekens tecken / Lenah Margård, (utbildad lekarbetspedagog / metodiklärare / fil mag. i pedagogik) tillsammans med övriga i styrelsen för Föreningen för Lekarbetspedagogik

Forskning: Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun 2005, av Tuula Tähkäaho

En rapport av Tuula Tähkäaho, som intervjuat lärare och föräldrar till 20 barn som deltog i projektet “Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun”, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande, finns som publikation på LHS i serien Forskning och Utveckling, (2003).
Utvärderingen har bekostats med pengar från Allmänna Arvsfonden.
Handledare var professor Siv Fischbein, LHS.

Artikel: Leken är en process, inte en produkt – ge den plats, av Eva-Lotta Hultén

Eva-Lotta Hultén är journalist, kritiker, författare och debattör. Några av hennes uppdragsgivare är -DN:s kultursida, -Pedagogiskt. Magasin, -Chef och ledarskap (som vänder sig till rektorer, skolledare).

Artikel: Lekarbete i olika verksamheter – Grunden för lekarbetspedagogik, av Gunhild Westman fil lic

Leken har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Det är styrkt i forskning och beprövad erfarenhet av Catherine Garvey, Daniel Stern, Donald Winnicott, Lev Vygotskij med flera.

Artikel: Leken – en viktig del i barns lärande, av Gunhild Westman fil lic

Ett barn har mycket att lära och vill lära sig så mycket. Hur går det till? Det är ett stort kunskapsområde som Gunhild Westman fil lic belyser några viktiga aspekter av i denna text. Gunhild har varit utbildare av lekarbetspedagoger och varit ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik.