Välkommen

Vi vill sprida kunskap om lekens funktion, barns lärande och utveckling samt om lekarbetets möjligheter. Här hittar du information om vad lekarbete är, utbildning inom lekarbete och våra tips kring tänkvärd litteratur och film om ämnet.

Boktips

Vill du utbilda dig till lekarbetspedagog?

Nästa utbildning till lekarbetspedagog startar hösten 2023. Utbildningen är ettårig och ges på distans. Den inleds med två gemensamma teoridagar. Läs mer under fliken ”Utbildning” eller kontakta oss på info@lekarbete.nu för mer information. Anmälningsblanketten för 2023 finns under ”läs mer”.

Bli medlem hos oss

Bidra till en positiv och dynamisk människosyn i förskola, skola och andra verksamheter. Som medlem hos oss får tillgång till digitala föreläsningar, intern information och material för att informera fler om lekarbete.

Medlemsavgiften för 2023 är 150kr och betalas smidigt in på plusgiro 41 73 65-4. Vänligen ange för- och efternamn och mailadress när du registrerar din medlemsavgift.

Nytt år och ny medlemsavgift, medlemmar som är utbildade lekarbetspedagoger har tillgång till medlemssidan.

Om du har problem med att logga in, vänligen kontakta oss på info@lekarbete.nu.